Heeft u vragen over het Coronavirus en onze mondzorg?

Vanaf dinsdag 28 april 2021 kunnen wij weer reguliere mondzorg verlenen aan gezonde patiënten. In aanvulling op onze bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we extra maatregelen in verband met het Coronavirus. Zo zorgen we ervoor dat uw bezoek aan de praktijk zo veilig mogelijk is.

Een bezoek aan onze praktijk

In aanvulling op de bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we een aantal extra maatregelen. Dit in het belang van uw gezondheid en die van andere patiënten en ons team.

Telefonisch contact vóór uw afspraak
Voorafgaand aan uw afspraak bellen we u om een aantal vragen met u door te nemen. In dit telefoongesprek beoordelen we samen met u, of uw afspraak door kan gaan. Dit gesprek is noodzakelijk om u de juiste zorg te kunnen bieden. En zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de praktijk komen.

Om uw bezoek goed te laten verlopen vragen wij u:

  • Uw tanden thuis te poetsen;
  • Alleen naar de praktijk te komen;
  • Niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, naar binnen te komen;
  • 1,5 meter afstand te houden als u op de praktijk bent;
  • Uw handen bij binnenkomst te desinfecteren.

Wanneer u last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts kunnen wij u helaas niet behandelen. Stem telefonisch af met de praktijk over uw gezondheidssituatie en tandheelkundige klachten.

Wij zorgen voor:

  • Een beperkt aantal mensen in de wachtkamer;
  • Mensen met verkoudheidsklachten komen niet naar de praktijk: dit geldt zowel voor patiënten als voor teamleden;
  • Na ieder bezoek desinfecteren wij de deurklinken als aanvulling op onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen.
  • De lucht in de kamer wordt gefilterd en gezuiverd door het luchtzuiveringstoestel IQAir HealthPro 250.


Hieronder vatten we de belangrijkste punten nog even voor u samen:

  Wij nemen een aantal belangrijke vragen telefonisch met u door. Deze vragen zijn nodig om de juiste zorg aan u te kunnen verlenen.

  Om het aantal patiënten in de wachtkamer te minimaliseren, verzoeken wij u om stipt op tijd en alleen te komen.

  In de praktijk verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren.

  Neem ook in de praktijk, indien mogelijk, 1,5 meter afstand

  Voordat de behandeling plaatst vindt, dient u uw mond met waterstofperoxide spoelmiddel te spoelen. Dit wordt door de behandelaar of assistent aan u verstrekt.

  De behandelkamers worden na elke behandeling gedesinfecteerd. Instrumenten worden na elke behandeling gesteriliseerd. Aanvullend desinfecteren wij ook na elke behandeling de deurklinken.