Tarieven

De tarieven voor mondzorg worden vanaf 1 januari 2013 weer centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen. Overigens kunnen verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden wel tot een verschil in kosten leiden.

Op onderstaande link kunt u de codes met de daarbij behorende tarieven bekijken.
Mondzorg tarieven 2023

Mondzorg tarieven 2022